Isak Halvhjort af Älmtaryd
Nils Isaksson Halvhjort af Älmtaryd
Karin Isaksdotter
Katarina Nilsdotter Halvhjort af Älmt..
Estrid Jönsdotter Rosenbielke
Jon Jonsson
Isak Jonsson
Margareta  M Jonsdotter
Märta Magnusdotter Stolpe
Katarina Palmgren
Anna Palmgren
Daniel Palmgren
Kerstin Palmgren
Margareta Palmgren
Elisabet Palmgren
Hans Iskasson Björck
Margareta Nilsdotter Bock
Märta Olofsdotter Stråle af Ekna
Anna  A Swebilia
Nicolaus  N Swebilius
Göran Erasmusson Swebel
Olof Swebilius
Catharina Swebilia
Elisabeth Swebilia
Ingeborg Swebilia
Margareta Swebilia
Carl Sabelsköld
Johannes Rodde
Elisabeth  L Johansdotter Rodde
Elisabeth  M Rodde
Ingeborg Sabelsköld
Johan Petersson Langelius
Annika Petersdotter Langelius
Petter Petersson Langelius
Stina Petersdotter Langelius
Stina Petersdotter Langelius
Johan Petersson Langelius
Helena PetersdotterLangelius
Jonas Petersson Langelius
Elisabeth Nilsdotter
Jöns Håkansson
Jöns Håkansson
Elias Håkansson Krud
Måns Håkansson
Jonas Håkansson
Helena Håkansdotter
Cecilia Håkansdotter
Nils Håkansson
Petter Håkansson
Karin Svensdotter
Lena Jönsdotter
Peter Jönsson
Caijsa Jönsdotter
Börje Eliasson
Lena Månsdotter
Lisken Månsdotter
Måns Månsson
Peter Månsson
Lena Månsdotter
Ingrid Månsdotter
Ingeborg Persdotter
Peter Jonasson
Kristina Jonasdotter
Sven Jonasson
Cecilia Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Ingrid  H Jonasdotter
Peter Johansson
Sven Johansson
Sven Johansson
Kajsa  L Johansdotter
Johan  A Svensson
Carl*  A Svensson
Lena  B Svensdotter
Emelie*  S Svensdotter
Anders  G Svensson
Lena Botilla
Carl Alfred
Sven August
Alma Sofia
Carl  P Karlsson
Anders Karlsson
Ida  M Karlsdotter
Hilda*  C Karlsdotter
Alfred Karlsson
Pehr  E Karlsson
Nils  J Nilsson
Inga  L Nilsdotter
Inga  L Nilsdotter
Johan  V Svensson
Anna  E Svensson
Anna  A Svensson
Hedvig*  E E Svensson
Adolf  O A Svensson
Sven  A V Svensson
Alma  K S Svensson
Märta  C Andersson
Maria  A Widströmer Andersson
Josef  N Andersson
Kerstin*  M Svensson
Hilda  M Svensson
Anna  E Svensson
Gösta  S Sundberg
Axel  E Sundberg
Maria  L Adolfsson
Johan  V L Svensson
Arvid*  J A Svensson
Sylvia*  K S Karlsson
Inga*  E A Karlsson
Karl-Erik*  B Karlsson
Anna  V U Karlsson
Bertil  Å G Svensson
Iris*  S E Lundberg
Britt-Louise* Lundberg
Ulla  M Sundberg
Rut  M D Eriksson
Lars  C Svensson
Karin  I H Svensson
Karin  B Karlsson
Eva  U Karlsson
Kjell  L Nilsson
Lennart*  C J Lundström
Lars  Å R Lundström
Hans*  H Lundström
Mats*  G Lundström
Frank*  A H Björklund
Louise*  K E V Björklund
Ulf  P Tilstam
Inga*  M Tilstam
Hans*  G Eriksson
Karin*  M Westman
Johan*  O Westman
Tomas*  L Westman
Carl  G Westman
Louise*  I A Lundström
Robin*  M M Lundström
Lena*  C M Björklund
Therese Björklund
Jeanette Björklund
Mikaela Björklund
? Björklund
Patrick*  C M O R Svärd
Vanja*  R Schwamberg
My*  M Björklund Schwamberg
Emilie*  K S Björklund Schwamberg
Carl  F G Björklund
Julia*  E Malmer
Daniel*  V Malmer
Tilda Svärd
Filip*  P Svärd
Joel Thörntorp
Milo Thörntorp
Carl E Björklund Schwamberg Fern..
Moa* Björklund Schwamberg Ferne..
Hanna Björklund
Wille Björklund
Ella  J M Björklund
Isak /Halvhjort af Älmtaryd/ - ättlingar
Till hemsidan
Info om programmet 
Visa en karta
Överblick
Till probanden
Man
Kvinna